แพ็กเกจแนะนำ PACKAGE
เลือกติดเน็ตบ้านตามไลฟ์สไตล์คุณ 
image
image
image
image
ทำไมต้องเน็ตบ้าน AIS FIBRE
image

หนึ่งไฟเบอร์
หนึ่งเครือข่าย ภายในบ้านคุณ
นวัตกรรมใหม่ บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน (Home Network Solution) เชื่อมโยงอุปกรณ์กระจายสัญญาณและสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ Gigabit ในทุกชั้น ทุกพื้นที่ ทุกห้อง (สูงสุด 8 ห้อง) เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟภายในบ้านชนิดไร้รอยต่อ (Seamless Roaming) ในโครงข่ายเดียวกัน

image
CONTENE ระดับโลก
มอบประสบการณ์ Content ที่ดีที่สุดในโลก กับความบันเทิงหลากหลายคอนเทนต์ บน Apple TV พร้อมชมรายการทีวี และภาพยนตร์ออนดีมานด์ รวมถึงโชว์ต่างๆ ผ่านแอปฯ AIS PLAY
image
แลกได้ คุ้มกว่า
แลกพ้อยท์ได้จุกๆ ทั้ง กิน ดื่ม ช้อปกับ 7 ร้านดัง (แลกได้ไม่จำกัด ทั้งลูกค้า Ais Fibre และ 3BB)

A.
1.ชำระผ่านทางหน้าเว็บไซด์ AIS Fibre (www.ais.co.th/fibre)- เลือกเมนู “ชำระค่าบริการ”
- กรอกหมายเลขอินเทอร์เน็ต (88xxxxxxxxxx) และหมายเลขบัตรที่ใช้ในการสมัคร เพื่อ log-in เข้าสู่ระบบ
- สามารถเลือกวิธีการชำระค่าบริการผ่าน mPAY หรือชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต VISA/Master Card จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอน
2.ชำระผ่านจ่ายบิลแอพพลิเคชั่น mPAY- Log in เข้าสู่หน้าหลัก เลือกไอคอน AIS Services
- เลือก AIS Fibre
- เลือกวิธีชำระ ใส่รหัส PIN และกดยืนยันการชำระ

 • ค่าบริการจะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Prepay) 1 เดือน ก่อนการใช้บริการ ซึ่งเป็นรูปแบบของการเรียกเก็บค่าบริการทั่วไปของอินเทอร์เน็ตบ้าน กรณีลูกค้าทำการสมัครและเปิดใช้บริการระหว่างรอบบิล จะคิดค่าบริการเฉลี่ยรายวัน (prorate) ตั้งแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ-วันสิ้นรอบบิล โดยลูกค้าจะได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการใบแรก หลังจากติดตั้งประมาณ 10 วัน
 • วันตัดรอบบิลใบแจ้งค่าใช้บริการ จะขึ้นอยู่กับวันที่ติดตั้ง

ใบแจ้งค่าใช้บริการ ใบแรกจะแสดงค่าบริการ 2 รายการ
ค่าบริการคิดเฉลี่ยตามวันที่ใช้งาน ตั้งแต่วันติดตั้ง – วันตัดรอบบิล (แสดงเฉพาะในบิลใบแรกเท่านั้น) ค่าบริการเรียกเก็บล่วงหน้า 1 เดือน เต็มจำนวน (แสดงตามปกติในทุก ๆ รอบบิล)

ตัวอย่าง การแสดงหน้าใบแจ้งฯ ใบแรก กรณีเลือกแพ็กเกจ 750 บาท ติดตั้งวันที่

26/01/59 จะได้วันตัดรอบบิลใบแจ้งฯ ทุกวันที่ 27

 • A.
 • ไม่เก็บค่าบริการรายเดือนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายใน 30 วันแรก
 • เกิน 30 วัน (วันที่ 31 – 60) มีค่ารักษาช่องสัญญาณ /Port Maintenance fee 150 บาท คิดตามระยะเวลาที่ขอระงับบริการจริง
 • รอบบิลที่ลูกค้าทำการเปิดใช้บริการ (Reconnect Customer Request) จะ Prorate ตามการใช้งานจริง

 • ลูกค้าสามารถขอแจ้งความประสงค์สมัครใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล ลูกค้าต้องชำระค่าติดตั้งคืนในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริก ารไปก่อนแล้ว เว้นแต่กรณีที่เหตุแห่งการยกเลิกบริการเกิดขึ้นจากให้บริการที่ไม่เป็นไปตามโ ฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ให้บริการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าติดตั้งอีกแต่อย่างใด
 • กรณีเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 • กรณีลูกค้ายกเลิกบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทางบริษัทฯ

 • A.กรณีระงับการใช้บริการชั่วคราว
 • สามารถทำได้เฉพาะลูกค้า AIS Fibre รายเดือน เท่านั้น
 • ต้องเป็นลูกค้า AIS Fibre อย่างน้อย 90 วัน
 • ต้องไม่มียอดค่าใช้บริการค้างชำระ ณ วันที่ให้ระงับบริการชั่วคราว
 • สามารถขอระงับบริการชั่วคราว ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี นับแบบ Calendar year
 • ต้องแจ้งวันที่ต้องการให้เริ่มระงับสัญญาณชั่วคราว และวันที่ต้องการกลับมาใช้งานทุกครั้ง
 • ช่วงระยะเวลาที่สามารถขอระงับบริการชั่วคราว ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 60 วัน ต่อครั้ง
 • การขอแจ้งระงับบริการชั่วคราวล่วงหน้า ต้องไม่เกิน 30 วัน
 • เมื่อครบกำหนดขอระงับสัญญาณชั่วคราว ระบบจะทำการเปิดสัญญาณใหม่อัตโนมัติ และเริ่มคิดค่าบริการรายเดือนตาม Package เดิม โดยคิด Prorate ตามวันที่เริ่มกลับมาใช้งานจริง
 • ลูกค้าสามารถขอระงับบริการชั่วคราว หรือ เปิดใช้บริการ ผ่านทาง AIS Shop และ AIS Fibre Contact Center 1175 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ใช้งานโปรโมชั่นพิเศษ เช่น Greeting Package, Discount 50% 3 เดือน, Power 3 จะยังคงนับระยะเวลาโปรโมชั่นพิเศษต่อไป ไม่หยุดตามการระงับบริการชั่วคราว
 • ระหว่างระยะเวลาที่แจ้งระงับสัญญาณชั่วคราว จะไม่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนตามโปรโมชั่น/li>
 • การระงับบริการ ไม่รวมถึงแพ็กเกจเสริม (On Top Package) อื่นๆ เช่น Hooq, Doonee ฯลฯ/li>
 • ไม่สามารถระงับบริการ Fixed Line ได้ ค่ารักษาเลขหมายของ Fixed Line จะคงเรียกเก็บตามปกติ

 • A.
 • กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจความเร็วสูงขึ้น (Speed) สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซด์ AIS Fibre (www.ais.co.th/fibre) เลือกเมนู “เปลี่ยนโปรโมชั่น” หรือติดต่อ AIS Fibre Contact Center 1175
 • ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนกว่าจะครบอายุสัญญา 12 เดือน

 • A.
 • สามารถรองรับการใช้งานมัลติมีเดียได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ โทรศัพท์บ้าน (Fixed line), ดูทีวีผ่านเน็ต (IPTV) ฯลฯ
 • สามารถโหลดบิตได้ แต่ความเร็วจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานในขณะเวลานั้นๆ (Fair usage policy)
 • สามารถทำ port forwarding เพื่อใช้กับกล้องวงจรปิด (IP Camera) ได้ ไม่ว่าคุณจะใช้แพ็กเกจใดๆ ก็ตาม

 • A.
 • บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติก 100% คุณภาพสัญญาณแรง ไม่มีสะดุด มีเสถียรภาพสูง ไร้สัญญาณรบกวน พร้อมตอบสนองการใช้งานไม่จำกัด
 • รองรับการใช้งานมัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ดูทีวีผ่านเน็ต เล่นเกมออนไลน์ ใช้งานกล้องวงจรปิด
 • เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตจาก AIS ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • สนุกกับความบันเทิงระดับพรีเมี่ยมครบในกล่องเดียวกับ AIS liLAYBOX ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการทีวี และ คาราโอเกะ พร้อมสัมผัสสุดยอดความคมชัด ให้คุณสนุกจนไม่อยากพลาดจากหน้าจอ
 • ติดตั้งได้รวดเร็ว พร้อมบริการหลังการขายจากทีมงานคุณภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้